Агрохімічний аналіз грунту

Основним напрямком діяльності SAT LAB є проведення агрохімічного аналізу землі. Сучасне аналітичне обладнання лабораторій Центру дозволяє максимально повністю задовольнити потреби  агровиробників у отриманні інформації щодо фактичного стану сільськогосподарських угідь. Це стосується як виконання «класичних» визначень вмісту азоту N, рухомих форм фосфору P та калію K, так і аналізу на вміст вторинних поживних речовин – кальцію Ca, сірки S, натрію Na, магнію Mg – та мікроелементів живлення: бору B, цинку Zn, заліза Fe, міді Cu, марганцю Mn.

Не менш важливим також є визначення показнику рН, бо саме від кислотності/основності грунту залежить повноцінне мінеральне живлення рослин.

Особливістю проекту SAT LAB є не лише виконання аналітичних визначень вмісту елементів живлення, а й розробка рекомендацій по системі застосування добрив (NPK + мікроелементи, оптимальні строки внесення) для досягнення заданої урожайності культури.

Руслан Клименко
Директор центру SAT LAB
+38 067 543 35 98
satlab@siati.com.ua

Сумський район, с. Северинівка, вул. Гагаріна, 1А​